CEO VASCARA: Nhiều cơ hội từ cánh cửa YBA HCM

CEO VASCARA: Sự kết nối và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp thành viên của YBA sẽ là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội

Là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất YBA HCM, khi gia nhập Hội, điều chị mong chờ nhất là gì?

Sự kết nối và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp thành viên của YBA sẽ là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội để cùng nhau phát triển trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Như chúng ta biết, những chuyển biến của đại dịch COVID19 cũng như các biến động trong nền kinh tế toàn cầu nói chung đã tạo nên rất nhiều tác động theo xu hướng bất lợi cho các doanh nghiệp và chỉ có sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau mới là chìa khóa để có thể xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ, năng động và mạnh mẽ.

Sức trẻ có phải là lợi thế của chị khi gia nhập YBA

Tôi nghĩ việc gia nhập YBA khá phù hợp khi bản thân mình đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc điều hành doanh nghiệp cũng như việc xây dựng những tầm nhìn dài hạn cho doanh nghiệp. Sức trẻ, cũng là một trong những yêu tố quan trọng để mình có thể có được cách tiếp cận mới mẽ và cống hiến nhiều hơn cho YBA, tuy nhiên đó chỉ là một trong khá nhiều những điều kiện cần thiết khác.

Chị Lê Cảnh Bích Hạnh – Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Nhiệm kỳ XI – CEO Vascara

Với sức trẻ, mong muốn được cống hiến của mình, chị sẽ làm gì để cùng với BCH nhiệm kỳ mới đưa YBA có những bước tiến mới xa hơn nữa?

Xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ có sự kết nối để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực chính là mục tiêu mà tôi mong muốn. Các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các start-up đang đứng trước rất nhiều cơ hội lẫn nguy cơ và tôi tin là với sự chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn thậm chí là nguồn lực sẽ tạo ra nhiều động lực để chúng ta có thể phát triển quy mô và vươn xa quy mô hơn nữa.