Chính sách hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 24/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 3089/QĐTLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, từ ngày 24/8/2021, tất cả đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất sẽ được hỗ trợ 1 lần với số tiền là 1.000.000 đồng/người do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở.

Trước đó, ngày 09/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định 3022/QĐ-TLĐ để bổ sung đối tượng được hỗ trợ khẩn cấp là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021, cụ thể:

▪ Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút SarsCo-2 kể từ ngày 27/4/2021 sẽ được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ khác). Ngoài ra, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01/8/2021, có hoàn cảnh khó khăn cũng được liên đoàn lao động nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người. Tiêu chí cụ thể xác định hoàn cảnh khó khăn sẽ do ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty căn cứ vào tình hình thực tế đời sống đoàn viên, người lao động, diễn biến dịch của địa phương, ngành và khả năng cân đối tài chính công đoàn của đơn vị quy định, hướng dẫn thực hiện.

▪ Đối với đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì được hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người.

Theo GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *