Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP (“Nghị quyết 11”) về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động đáng chú ý sau đây:

 1. Doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Theo Nghị quyết 11, doanh nghiệp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 khi đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất và các loại thuế khác như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2022.

 1. Mức giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Nghị quyết 11 quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ (trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) trong năm 2022 như sau: 

 • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% (giảm 2%) đối với hàng hóa, dịch vụ.
 • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ.
 1. Doanh nghiêp được hỗ trợ lãi vay 2%/năm trong 2 năm 

Theo Nghị quyết 11, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực sau đây sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 – 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại:

 • Hàng không, vận tải kho bãi.
 • Du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo.
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
 • Công nghiệp chế biến, chế tạo (đã bao gồm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hoá dược, dược liệu).
 • Xuất bản phần mềm.
 • Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan.
 • Hoạt động dịch vụ thông tin.
 • Cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua.

Tuy nhiên, để được hỗ trợ lãi suất 2%/năm thì doanh nghiệp phải thuộc đối tượng thụ hưởng, đã được vay vốn hoặc đáp ứng các điều kiện vay vốn, được ngân hàng thương mại chấp thuận.

 1. Hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động

Hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm; trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500 nghìn đồng/tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

 1. Các chính sách hỗ trợ khác

Ngoài các chính sách hỗ trợ nêu trên, Nghị quyết 11 còn có 1 số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động khác như:

 • Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.
 • Tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
 • Áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.
 • Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
 • Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng.
 • Cho vay với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội với nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.