Giới thiệu

Trong suốt những năm vừa qua, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo các chương trình sự kiện lớn cho giới doanh nhân nhằm kiến tạo thành công cho Hội viên: Vietnam CEO Forum, Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc, Thương Hiệu Sao Vàng Đất Việt, … Tích cực tổ chức những hoạt động vì cộng đồng như: Trao tặng Thư viện Container, Xây đắp ước mơ đến trường, …

Các chương trình

Giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng uy tín nhất dành cho giới doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh

Ra đời năm 2000, Giải thưởng “Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc TP. Hồ Chí Minh” do Ban Thường Vụ Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh khởi xướng và chủ trì, Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thường trực, tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.

Mục tiêu:

  • Tôn vinh kịp thời, khẳng định các thành quả đạt được từ những cố gắng, phấn đấu không mệt mỏi của Doanh Nhân Trẻ ưu tú tại TP. HCM
  • Tạo động lực thúc đẩy các doanh nhân có tâm, có tầm và có tài, mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng nhân ái, văn minh
  • Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, phát triển đội ngũ kế thừa, đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Giải đã tôn vinh những doanh nhân xuất sắc và họ là niềm tự hào của những thế hệ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc TP.HCM sẽ tiếp tục tìm kiếm, phát hiện, ghi nhận và quy tụ những tinh hoa đại diện cho các thế hệ Doanh Nhân Trẻ Thành phố. Họ là những tấm gương sáng góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế nước nhà

Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 – năm 2022”