Phiếu đăng ký tham dự và đề xuất ý kiến Phiên đối thoại Lãnh đạo TP.HCM

Chủ đề: Làm sao để Doanh nhân trẻ và Thành phố tăng tốc trong “khúc quanh” thời cuộc?

Thời gian: 8:00 ngày 24/3/2021

Địa điểm: Hội trường TP. HCM, 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nhằm ghi nhận ý kiến và những hiến kế thiết thực cho Thành phố chuẩn bị cho buổi đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng Doanh nhân trẻ với Lãnh đạo Thành phố dự kiến diễn ra vào sáng ngày 24/3/2021, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM thực hiện Phiếu lấy ý kiến để Hội viên và Doanh nhân trẻ có thể thực hiện quyền phản ánh, trao đổi với chính quyền. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 20/3/2021.

Các ý kiến được khuyến khích ghi ngắn gọn, và hướng đến giải pháp. Để BTC thuận tiện cho công tác liên hệ, trao đổi phát biểu (nếu có), BTC khuyến khích ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của cá nhân, doanh nghiệp.

Phiếu đề xuất ý kiến này có giá trị thay cho đăng ký tham dự

  Thông tin
 • Những vấn đề cần trao đổi
 • Cho biết mức độ đồng tình của các Anh Chị về các phát biểu dưới đây?

  Thang đánh giá từ 1 đến 7
 • Anh Chị có những hiến kế nào cho Thành phố ở các chủ đề sau

 • Dành cho Hội viên Hội doanh nhân trẻ TP.HCM

  Anh chị có các hiến kế cho Hội để đồng hành cùng Hội viên hiệu quả hơn?
 •