Danh sách các thành viên BCH YBA HCM nhiệm kỳ XI (2020 – 2023)

Sau kết quả hiệp thương tại Đại hội Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ XI (2020 – 2023) ngày 19.11.2020, các thành viên tham dự đã chọn 35 Anh, Chị vào Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ mới và 03 thành viên Ban kiểm tra.

Trong nhiệm kỳ mới này, Ban Chấp Hành YBA HCM chọn khẩu hiệu “Dấn thân – Đột phá – Lan tỏa” cùng 3 mục tiêu hành động bao gồm: Tập trung phát triển kinh doanh của hội viên; tăng cường công tác xã hội, cộng đồng; mang lại giá trị hạnh phúc cho từng hội viên cũng như nâng cao giá trị hạnh phúc cho toàn xã hội.