Đào tạo miễn phí: Áp dụng 5S3D và Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2012

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO

Khóa 1: “Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2012”

Thời gian: Thứ tư, ngày 04/07/2018

I. Mục đích:

– Học viên nắm vững những kiến thức cơ bản của tiêu chuẩn ISO 50001:2012.

– Biết phương pháp xây dựng, vận hành, duy trì và cải tiến HTQLNL theo ISO 50001:2012 cho một tổ chức.

– Cung cấp kiến thức & kỹ năng về lợi ích của 5S; Các loại lãng phí thường gặp; các phương pháp triển khai 5S.

II. Nội dung chi tiết:

– Hệ thống quản lý năng lượng – các yêu cầu.

– Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn.

– Phương pháp xây dựng, vận hành, duy trì và cải tiến HTQLNL theo ISO 50001:2012 cho một tổ chức.

– LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 50001:2012:

  • Hỗ trợ DN nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng. Tiết kiệm được chi phí năng lượng qua đó giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh DN.
  • Chủ động kiểm soát chi phí năng lượng, giảm tác động khi giá năng lượng tăng.
  • Tạo hình ảnh doanh nghiệp sản xuất xanh và sạch đối với công chúng, các đối tác kinh doanh, khách hàng và các nhà nhập khẩu.
  • ISO 50001 được xây dựng dựa trên các yếu tố nền móng chung trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO, đảm bảo tính phù hợp cao với ISO 9001; ISO 14001. Vì vậy ISO 50001 có thể được áp dụng độc lập hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác một cách thuận lợi, góp phần giúp DN phát triển bền vững.

 

Khóa 2: “Các Lợi ích và hướng dẫn áp dụng công cụ 5S3D” (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng)

Thời gian: Thứ Năm, ngày 05/07/2018

I. Mục đích:

– Khái niệm và lợi ích của 5S;

– Các loại lãng phí thường gặp;

– Phương pháp triển khai 5S3D

II. Nội dung chi tiết:

– Phần 1: Giới thiệu chung về 5S3D;

– Phần 2: Các bước thực hiện chương trình 5S3D;

– Phần 3: Triển khai 5S tại các khu vực (Sản xuất, văn phòng)

 

Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự điền thông tin vào phiếu đăng ký TẠI ĐÂY