Kỹ thuật quản lý thu hồi công nợ hiệu quả (27/07)

Kính gửi Quý Anh/Chị 

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần I: QUẢN LÝ CÔNG NỢ

1. Tầm quan trọng của việc quản lý công nợ

2. Quy trình quản lý công nợ

a. Giai đoạn bắt đầu phát sinh giao dịch:

 • Giai đoạn bắt đầu phát sinh giao dịch:
 • Những LƯU Ý QUAN TRỌNG khi soạn thảo Hợp đồng mua bán
 • Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán

b. Giai đoạn thực hiện giao dịch

 • Quá trình giao nhận hàng
 • Quá trình thanh toán

c. Giai đoạn quản lý công nợ

 • Theo dõi khoản nợ gần đến hạn chưa thanh toán, quá hạn thanh
 • Giấy xác nhận nợ hay biên bản đối chiếu công nợ ?
 • Chế độ giám sát khách hàng để thấy dấu hiệu bất thường
 • Quản lý hồ sơ chứng từ công nợ

PHẦN II. THU HỒI CÔNG NỢ

1. Nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ và phân loại nợ

2. Những phương thức thu hồi nợ

 • Thương lượng/đàm phán
 • Hòa giải viên thương mại
 • Trọng tài/Toà án

3. Kỹ năng thương lượng thu hồi nợ

 • Nguyên tắc thương lượng
 • Các công việc cần chuẩn bị trước khi thương lượng
 • Nghệ thuật nhượng bộ và xử lý bế tắc
 • Đánh giá việc cần thiết khởi kiện tại Toà án/Trọng tài

4. Kinh nghiệm chuẩn bị khi quyết định Khởi kiện

a. Giai đoạn trước khi khởi kiện

 • Xác minh thông tin, tài sản khách hàng để quyết định phương án khởi kiện
 • Xác định thời điểm khởi kiện
 • Cách thức khôi phục thời hiệu khởi kiện
 • Thu thập chứng cứ

b. Thu thập chứng cứ

 • Kỹ năng soạn thảo đơn kiện
 • Làm thế nào để khách hàng đến cơ quan giải quyết tranh chấp làm việc
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng tại cơ quan giải quyết tranh chấp
 • Các cách ưu tiên giải quyết

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Tel: 028.3827.3137 (ext:20) – Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn
Web: www.ybahcm.com.vn  – Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC