Những rủi ro pháp lý tiềm ẩn đối với doanh nhân và doanh nghiệp

Với mong muốn mang đến cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về việc kiểm soát những rủi ro pháp lý (tiềm ẩn) trong doanh nghiệp, qua đó, có sự phòng ngừa hơn là xử lý rủi ro bằng cách có những phương án dự phòng rủi ro pháp lý phù hợp cho chính mình cũng như cho Doanh nghiệp,  Ban Đào tạo YBA phối hợp với BSSC cùng với TriLaw tổ chức Hội thảo trên, tập trung vào một số rủi ro pháp lý tiểm ẩn ít được chú ý như sau::

  1. Rủi ro cho chủ doanh nghiệp/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: do sa thải người lao động trái pháp luật, do trốn đóng bảo hiểm xã hội…
  2. Rủi ro phát sinh do hồ sơ pháp lý nội bộ doanh nghiệp chưa đúng, chưa đủ, chưa cập nhật…
  3. Rủi ro do quy chế về lao động của doanh nghiệp chưa đầy đủ: thiếu nội quy lao động, không có thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, thỏa thuận bảo mật…
  4. Rủi ro phát sinh do thiếu các điều khoản quan trọng trong hợp đồng với đối tác; hoặc có những điều khoản không phù hợp với pháp luật…
  5. Rủi ro do thiếu hay không có các hồ sơ pháp lý về tài sản và chuyển giao tài sản…
  6. Rủi ro từ các hồ sơ tài chính bị thiếu hay không phù hợp…

Chương trình được chia sẻ bởi: