Tham gia YBA

    Thông tin cá nhân
  • Thông tin công ty
  • Thông tin trợ lý (nếu có)
  •  

Quy trình kết nạp Hội viên

  1. Sau khi hoàn tất nhận hồ sơ gia nhập, Đại diện Ban chấp hành YBA-HCM hoặc Ban Chủ nhiệm Chi Hội sẽ đến thăm hỏi Hội viên tiềm năng và Doanh nghiệp để tạo sự thông hiểu giữa hai bên.
  2. Sau buổi gặp gỡ, các Hội viên tiềm năng đáp ứng đầy đủ điều kiện gia nhập Hội sẽ nhận thư thông báo kết nạp, các khoản hội phí và lệ phí theo Điều lệ Hội, ngay khi hoàn tất các nghĩa vụ hội phí và lệ phí sẽ chính thức là Hội viên YBA-HCM.
  3. Hội viên mới sẽ được giới thiệu và nhận chứng nhận trong các kỳ họp mặt Hội viên YBA-HCM vào cuối Quý.

Giới thiệu YBA HCM