Ứng dụng nguyên tắc huấn luyện trong phát triển nhân viên

chủ đề “Ứng dụng nguyên tắc huấn luyện (Coaching) trong phát triển nhân viên”, được xây dựng theo phương pháp học thông qua trải nghiệm – người tham dự sẽ lần lượt được dẫn dắt thực hiện các hoạt động trải nghiệm tác động và ý nghĩa của các nguyên tắc huấn luyện đến giao tiếp, cách tiếp cận và quá trình phát triển nhân viên và những người xung quanh.

Nội dung của chương trình sẽ bổ sung những kiến thức trong quá trình áp dụng huấn luyện trong phát triển nhân viên gồm: chuẩn bị tâm thế trước khi huấn luyện, cách tạo dựng sự kết nối, cách đặt câu hỏi và kết hợp kỹ năng lắng nghe phù hợp.

Đây là phần 1 trong nội dung đào tạo kỹ năng huấn luyện cho nhà quản lý và cũng là phần quan trọng ảnh hưởng đến thành công của quá trình huấn luyện; việc áp dụng các nguyên tắc này không chỉ hỗ trợ nhà quản lý trong huấn luyện mà còn nhiều tình huống phát triển khác với nhân viên.


Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Tel: 028.3827.3137 (ext:20) – Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn
Web: www.ybahcm.com.vn  – Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC