Văn phòng UBND TP Dĩ An tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số” trên địa bàn Tp. Dĩ An – Tỉnh Bình Dương

Trên hành trình chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, người lãnh đạo các đơn vị cần là những đầu tàu, người tiên phong là mũi tên trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước, của địa phương. Đặc biệt đối với các lĩnh vực thiếu yếu của đời sống như y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, hành chính công. Thì những đơn vị quản lý cần hiểu rõ các cái khái niệm liên quan đến chuyển đổi số và những điều thiết yếu để thực hiện quá trình chuyển đổi số.

Đảng bộ và chính quyền Thành phố Dĩ An hiểu và quyết tâm thực hiện những giá trị của việc cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức đến toàn bộ bộ máy chính trị, quản lý. 

Vào ngày 07/04/2022, Ủy ban thành phố Dĩ An đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số” trên địa bàn Tp. Dĩ An. Với sự tham dự của  ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, ông Võ Anh Tuấn Phó chủ tịch UBND thành phố, anh Lê Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch BIT GROUP) cùng 150 các ông bà là thủ trưởng phòng ban, lãnh đạo phường, văn phòng thành ủy và văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố .

Toàn cảnh hội thảo

Nội dung buổi hội thảo xoay quanh các vấn đề về “chuyển đối số trong quản lý nhà nước”. 

Với nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực quản lý và chuyển đổi số, anh Lê Nguyễn Hồng Phương đã có những chia sẻ giá trị, hệ thống trong bài báo cáo của mình.  Lãnh đạo thành phố và các cấp đã lắng nghe, chia sẻ những những kiến thức vô cùng bổ ích cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề như:  

  • Chuyển đối số trong chính phủ số là gì?
  • Sự khác nhau giữa chuyển đổi số và tin học hóa, chính phủ điện tử và chính phủ số?
  • Cơ hội và thách thức quản lý nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  • Vì sao cần chuyển đổi số với chính quyền số?
  • Chuyển đổi số là làm những gì? làm như thế nào? 
  • Chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường và sản xuất công nghiệp.
  • Nền tảng làm việc, cộng tác trên môi trường số.

Anh Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch BIT GROUP) trình bày bài báo cáo chuyên đề về “chuyển đổi số”

Phát biểu tại hội thảo, PCT TT Ông Phạm Văn Bảy kết luận rằng : Chuyển đổi số là một cơ hội. Nếu chúng ta không đồng hành thì chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ, chúng ta cũng không thể đứng qua một bên hay lùi lại phía sau. Chỉ có đi trước và đi nhanh hơn thì chúng ta mới vượt lên trước, thay đổi thứ hạng, để ngày càng phát triển. Đi trước thì luôn cần sự dẫn dắt của Đảng, Nhà nước, chính quyền. Tỉnh uỷ có một nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, UBND có một chương trình hành động về chuyển đổi số. Tiếp theo đó là thể chế số,  hạ tầng số, thị trường số, nguồn nhân lực số và sự đổi mới sáng tạo. Tiên phong là nhận thức và những nền tảng số này sẽ quyết định sự thành công của chuyển đổi số ở thành phố Dĩ An

Bài tham luận từ anh Lê Nguyễn Hồng Phương rất sâu sắc, sinh động, phong phú và giá trị mà cả hệ thống chính trị cần nhìn nhận, xem xét và PCT TT Phạm Văn Bảy đề nghị Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục phát huy hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị có liên quan,  xúc tiến, mở rộng các buổi chuyên đề tiếp theo để mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho Thành phố.

Khách mời tham dự hội thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published.