CÁC CHI HỘI CỦA YBA

Chi hội Tân Sơn Nhất
Chi hội Sài Gòn
Chi hội Chợ Lớn
Chi hội Gia Định

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

YBA VIP Membership
Thư viện Container
Vietnam CEO Forum

Giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc TP. HCM

5b5bc273d25e16004f4f
5b5bc273d25e16004f4f
z3462007146574_f8ca0d171b700c837eec08b6bf8f27e6
z3462363895666_a298fe02c21dda0b7bd4c9e43c3d1259
212a7b4babb56beb32a4
BANNER (4)
708x122
9740b8394010834eda01
708x122-01
1024x177_Banner website SGT
5b5bc273d25e16004f4f
Đơn vị tài trợ