Thông tin liên hệ

Hội doanh nhân trẻ TP. HCM – YBA-HCM
  • Số 4, Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé , Quận 1, TP.HCM
  • (+84) 28 3827 3137 – (+84) 28 3827 3885
  • info@ybahcm.com.vn