Phương pháp Phát triển tổ chức theo phong cách Nhật Bản (16/8)

Học phí ưu đãi Hội viên YBA: 600.000 đồng/người

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)

 Tel: 028.3827.3137 (ext:20) – Fax: 028.3827.3138

Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn

Web: www.ybahcm.com.vn  – Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC