Thư mời tài trợ CARAVAN 2020

Từ ngày 30 đến 31 tháng 10 năm 2020, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA -HCM) kết hợp với Ban lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre, Hội Doanh Nhân Trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình Caravan – Hành trình kết nối giao thương – Trao tặng Thư viện Container lần 3”. 

Tham gia tài trợ cho Caravan, quý Doanh Nghiệp sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi hấp dẫn như sau: 

Quyền lợi Nhà Tài trợ Kim Cương: 

 

STT QUYỀN LỢI QUY CÁCH KIM CƯƠNG
50.000.000
I TRUYỀN THÔNG TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trong các tin chạy trên các Group Viber, Fanpage, Facebook để mời Doanh nghiệp tham gia Caravan và kết nối giao thương. (Update tin hàng tuần trên Fanpage và Viber) Logo X
2 Logo NTT trong email marketing gửi Hội viên mời tham gia cùng chương trình ( 1 lần trước chương trình) logo X
3 Logo NTT trong bài viết trước chương trình trên website YBA. logo X
4 Đăng bài viết, clip giới thiệu SP và DV của NTT trên Fanpage YBA và youtube YBA clip/bài viết 4
II.  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG SAU CHƯƠNG TRÌNH    
1 Logo NTT trong bài viết sau chương trình trên website, Fanpage YBA Logo X
2 Logo NTT trong tin cảm ơn sau chương trình chạy trên các Group Viber  YBA Logo X
3 Banner NTT trên website Hội vị trí giữa trang. logo 14 ngày
4 Thư cảm ơn gửi mail và bưu điện cho các NTT sau chương trình Thư tay X
III.  QUYỀN LỢI TRONG BUỔI HỌP BÁO TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trên Thông cáo báo chí  Logo X
2 Logo NTT trên Backdrop Buổi họp báo  logo X
IV  QUYỀN LỢI TRONG ĐOÀN CARAVAN 
1 Đại diện NTT tham gia Đoàn Caravan người 2
2 Logo NTT trên decal dán xe Đoàn Caravan logo X
3 Logo NTT trên các thiết kế của Đoàn
– Banner Lễ xuất phát.
– Banner hành trình Đoàn Caravan 
logo X
4 Xướng danh cảm ơn NTT trong Lễ xuất phát có sự ghi hình của Báo đài tên NTT X
5 Ưu đãi khi đăng ký tham gia Đoàn Caravan trao Thư viện Container (tối đa 2 người) giảm %
so với giá công bố
50%
V.   QUYỀN LỢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ GIAO THƯƠNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 200 DN.
1 Logo NTT trên bộ POSM của chương trình Hội thảo và giao thương: Backdrop, photowall và banner ngoài cổng resort  logo X
2 Logo NTT trên Backdrop chính của chương trình Galadinner logo X
3 Cung cấp bàn giới thiệu Doanh nghiệp trong chương trình XTTM với Tỉnh Bến Tre 1 bàn 1m8 X
4 NTT ưu tiên ngồi bàn VIP cùng với Lãnh đạo Tỉnh người 01
5 MC mời lên sân khấu tặng quà cảm ơn trong chương trình Galadinner text X
6 Đại diện ĐVĐH khai tiệc cùng BTC chương trình trong tiệc giao lưu text X
7 Giới thiệu về NTT trong phần gameshow rút thăm may mắn 2 phút X
V.I  QUYỀN LỢI TRONG CLIP TỔNG KẾT SAU CHƯƠNG TRÌNH
1 Phỏng vấn trong Clip tổng kết chương trình Caravan kết nối giao thương. 20 giây X
2 Chạy tên NTT trong phần Cảm ơn cuối Clip tổng kết Chạy chữ X
VII QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT     
1 1 vé mời VIP tham dự chương trình CEO Forum 2020 (dự kiến tháng 11/2020) trị giá 3,500,000đ. vé mời X

Quyền lợi Nhà tài trợ Vàng: 

 

STT QUYỀN LỢI QUY CÁCH VÀNG
30.000.000
I TRUYỀN THÔNG TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trong các tin chạy trên các Group Viber, Fanpage, Facebook để mời Doanh nghiệp tham gia Caravan và kết nối giao thương. (Update tin hàng tuần trên Fanpage và Viber) Logo X
2 Logo NTT trong email marketing gửi Hội viên mời tham gia cùng chương trình ( 1 lần trước chương trình) logo X
3 Logo NTT trong bài viết trước chương trình trên website YBA. logo X
4 Đăng bài viết, clip giới thiệu SP và DV của NTT trên Fanpage YBA và youtube YBA clip/bài viết 3
II.  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG SAU CHƯƠNG TRÌNH    
1 Logo NTT trong bài viết sau chương trình trên website, Fanpage YBA Logo X
2 Logo NTT trong tin cảm ơn sau chương trình chạy trên các Group Viber  YBA Logo X
3 Banner NTT trên Website Hội vị trí bên phải logo 14 ngày
4 Thư cảm ơn gửi mail và bưu điện cho các NTT sau chương trình Thư tay X
III QUYỀN LỢI TRONG BUỔI HỌP BÁO TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trên Thông cáo báo chí  Logo X
2 Logo NTT trên Backdrop Buổi họp báo  logo X
IV.  QUYỀN LỢI TRONG ĐOÀN CARAVAN 
1 Đại diện NTT tham gia Đoàn Caravan người 1
2 Logo NTT trên decal dán xe Đoàn Caravan logo X
3 Logo NTT trên các thiết kế của Đoàn
– Banner Lễ xuất phát.
– Banner hành trình Đoàn Caravan 
logo X
4 Xướng danh cảm ơn NTT trong Lễ xuất phát có sự ghi hình của Báo đài tên NTT X
5 Ưu đãi khi đăng ký tham gia Đoàn Caravan trao Thư viện Container (tối đa 2 người) giảm %
so với giá công bố
30%
V.   QUYỀN LỢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ GIAO THƯƠNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 200 DN.
1 Logo NTT trên bộ POSM của chương trình Hội thảo và giao thương: Backdrop, photowall và banner ngoài cổng resort  logo X
2 Logo NTT trên Backdrop chính của chương trình Galadinner logo X
3 Cung cấp bàn giới thiệu Doanh nghiệp trong chương trình XTTM với Tỉnh Bến Tre 1 bàn 1m8 X
4 MC mời lên sân khấu tặng quà cảm ơn trong chương trình Galadinner text X
VI.  QUYỀN LỢI TRONG CLIP TỔNG KẾT SAU CHƯƠNG TRÌNH    
1 Chạy tên NTT trong phần Cảm ơn cuối Clip tổng kết Chạy chữ X
VII QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT     
1 1 vé mời VIP tham dự chương trình CEO Forum 2020 (dự kiến tháng 11/2020) trị giá 3,500,000đ. vé mời giảm giá 50%

Quyền lợi Nhà Tài Trợ Bạc: 

 

STT QUYỀN LỢI QUY CÁCH BẠC
20.000.000
I TRUYỀN THÔNG TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trong các tin chạy trên các Group Viber, Fanpage, Facebook để mời Doanh nghiệp tham gia Caravan và kết nối giao thương. (Update tin hàng tuần trên Fanpage và Viber) Logo X
2 Logo NTT trong bài viết trước chương trình trên website YBA. logo X
3 Đăng bài viết, clip giới thiệu SP và DV của NTT trên Fanpage YBA và youtube YBA clip/bài viết 2
II.  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG SAU CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trong bài viết sau chương trình trên website, Fanpage YBA Logo X
2 Banner NTT trên website Hội vị trí giữa chân trang Logo 7 ngày
3 Thư cảm ơn gửi mail và bưu điện cho các NTT sau chương trình Thư tay X
III.  QUYỀN LỢI TRONG BUỔI HỌP BÁO TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trên Backdrop Buổi họp báo  logo X
III.  QUYỀN LỢI TRONG ĐOÀN CARAVAN 
1 Đại diện NTT tham gia Đoàn Caravan người 1
2 Ưu đãi khi đăng ký tham gia Đoàn Caravan trao Thư viện Container (tối đa 2 người) giảm %
so với giá công bố
20%
IV.   QUYỀN LỢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ GIAO THƯƠNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 200 DN.
1 Logo NTT trên bộ POSM của chương trình Hội thảo và giao thương: Backdrop, photowall và banner ngoài cổng resort  logo X
2 Logo NTT trên Backdrop chính của chương trình Galadinner logo X
3 MC mời lên sân khấu tặng quà cảm ơn trong chương trình Galadinner text X
V QUYỀN LỢI TRONG CLIP TỔNG KẾT SAU CHƯƠNG TRÌNH
1 Chạy tên NTT trong phần Cảm ơn cuối Clip tổng kết Chạy chữ X

Quyền lợi Nhà tài trợ Đồng: 

STT QUYỀN LỢI QUY CÁCH ĐỒNG
10.000.000
I TRUYỀN THÔNG TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH    
1 Logo NTT trong các tin chạy trên các Group Viber, Fanpage, Facebook để mời Doanh nghiệp tham gia Caravan và kết nối giao thương. (Update tin hàng tuần trên Fanpage và Viber) Logo X
2 Đăng bài viết, clip giới thiệu SP và DV của NTT trên Fanpage YBA và youtube YBA clip/bài viết 1
II.  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG SAU CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trong bài viết sau chương trình trên website, Fanpage YBA Logo X
2 Thư cảm ơn gửi mail và bưu điện cho các NTT sau chương trình Thư tay X
III.  QUYỀN LỢI TRONG BUỔI HỌP BÁO TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH
1 Logo NTT trên Backdrop Buổi họp báo  logo X
IV  QUYỀN LỢI TRONG ĐOÀN CARAVAN 
1 Đại diện NTT tham gia Đoàn Caravan người giảm 50%
2 Ưu đãi khi đăng ký tham gia Đoàn Caravan trao Thư viện Container (tối đa 2 người) giảm %
so với giá công bố
10%
QUYỀN LỢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ GIAO THƯƠNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 200 DN.
1 Logo NTT trên bộ POSM của chương trình Hội thảo và giao thương: Backdrop, photowall và banner ngoài cổng resort  logo X
2 Logo NTT trên Backdrop chính của chương trình Galadinner logo X
3 MC mời lên sân khấu tặng quà cảm ơn trong chương trình Galadinner text X
VI  QUYỀN LỢI TRONG CLIP TỔNG KẾT SAU CHƯƠNG TRÌNH    
1 Chạy tên NTT trong phần Cảm ơn cuối Clip tổng kết Chạy chữ X

Quý Anh/Chị, Doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ Caravan vui lòng liên hệ: 

Văn Phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM 

Ms Phan Thi Tuyết Mai – SĐT: 0983252512

Email: maiptt@ybahcm.com.vn