VJCC – Khóa đào tạo “Nhà quản trị sản xuất chuyên nghiệp” (10/2018 – 12/2018)

YBA-HCM xin giới thiệu đến Quý anh chị Hội viên khóa học đào tạo đặc biệt “Nhà quản trị sản xuất chuyên nghiệp” do VJCC tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018.