Doanh nghiệp được lợi gì từ nghị quyết 105 của Chính phủ?

Nhằm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt  động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do tác động bởi đại dịch Covid-19, ngày  09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-CP (Nghị Quyết 105) về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 với những chính  sách mới tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp được nhập khẩu  vaccine và tự test Covid-19 

Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu vaccine; mua sinh phẩm, thiết bị xét  nghiệm; tự xét nghiệm cho người lao  động và quan trọng hơn, kết quả xét  nghiệm đó được cơ quan có thẩm  quyền công nhận. 

2. Mở rộng đối tượng lao động được ưu  tiên tiêm vaccine  

Nghị Quyết 105 bổ sung các đối tượng  ưu tiên tiêm vaccine là người lao động  của (i) doanh nghiệp tại các vùng kinh  tế trọng điểm, khu kinh tế, khu công  nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công  nghiệp; (ii) doanh nghiệp chế biến các  sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản,  các doanh nghiệp trong chuỗi cung  ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt  động xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều  lao động; và (iii) doanh nghiệp hoạt  động trong lĩnh vực lưu thông hàng  hóa, cảng biển. 

Người làm việc tại các công trình trọng  điểm quốc gia và địa phương và người  lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ  cao cũng sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. 

3. Không được quy định thêm các loại giấy phép “con” cản trở lưu thông  hàng hoá  

Nghị quyết 105 nghiêm cấm các địa  phương tạo ra các loại giấy phép  “con”, các điều kiện cản trở lưu thông  hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết  yếu phục vụ đời sống người dân và vật  tư, nguyên liệu sản xuất. 

4. Doanh nghiệm được miễn, giảm mức  đóng bảo hiểm xã hội và phí công  đoàn 

Doanh nghiệp và người lao động sẽ được giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn;  miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã  hội phát sinh trong năm 2020 và năm  2021 và miễn nộp đoàn phí công đoàn  cho đoàn viên tại Doanh nghiệp bị ảnh  hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm  2021 và 2022. 

5. Doanh nghiệp được nộp chứng từ bản scan để thông quan hàng hoá 

Doanh nghiệp chỉ cần nộp bản scan có  xác nhận bằng chữ ký số với các chứng  từ phải nộp bản giấy dưới dạng  giấy/bản sao y công chứng/chứng thực để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá. Các giấy tờ này sẽ được nộp  bổ sung sau khi hàng hoá được thông  quan để hậu kiểm. 

6. Tiếp tục bổ sung chính sách cơ cấu lại  thời hạn trả nợ 

Bên cạnh việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN,  Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bổ sung chính sách ưu đãi cho khách  hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  để mở rộng đối tượng, phạm vi, thời  gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn,  giảm lãi, phí hoặc giữ nguyên nhóm  nợ. 

7. Nới lỏng điều kiện cấp, gia hạn giấy  phép lao động cho người nước ngoài 

Người lao động nước ngoài làm việc  tại Việt Nam sẽ được nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia  hạn, xác nhận giấy phép lao động  được quy định tại Nghị định  152/2020/NĐ-CP như điều kiện về bằng cấp và số năm kinh nghiệm làm  việc phù hợp, chuyên môn kỹ thuật  cũng như các ác giấy tờ chứng minh  chuyên gia, lao động kỹ thuật. 

Nghị quyết 105 cho phép người lao  động nước ngoài đã được cấp giấy  phép lao động và đang còn hiệu lực  được cử, điều động hoặc biệt phái đến  làm việc tại tỉnh, thành phố khác với  thời hạn không quá 6 tháng mà không  phải làm lại giấy phép lao động. Doanh nghiệp chỉ cần báo cáo với cơ  quan quản lý lao động nơi người lao  động nước ngoài đến làm việc. 

Nghị Quyết 105 có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2021. 

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.