Doanh nghiệp và cá nhân được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

An aerial shot of the green landscapes, fields and a river under the cloudy sky on a sunny day

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP (“Nghị định 34/2022”) về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định 34/2022 sẽ có hiệu từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Theo Điều 3 của Nghị định 34/2022, 5 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bao gồm:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tổ và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.
 • Xây dựng.
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc.
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế TNDN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng).
 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị.
 • Thoát nước và xử lý nước thải.

(2) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

(3)Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

(4) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

(5)Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Gia hạn thời hạn nộp thuế

a. Doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tối đa 6 tháng

Theo khoản 1 Điều 4 của Nghị định 34/2022, doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn thời hạn nộp thuế (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý).

Thời gian gia hạn cụ thể như sau:

 • 06 tháng đối với số thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I năm 2022.
 • 05 tháng đối với số thuế của tháng 6/2022 và quý II năm 2022.
 • 04 tháng đối với số thuế của tháng 7/2022.
 • 03 tháng đối với số thuế của tháng 8/2022.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

Kỳ tính thuếThời hạn nộp thuế
Tháng 3Chậm nhất là ngày 20/10/2022.
Tháng 4Chậm nhất là ngày 20/11/2022.
Tháng 5, 6, 7, 8Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
Quý IChậm nhất là ngày 30/10/2022.
Quý IIChậm nhất là ngày 31/12/2022.

b. Doanh nghiệp được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II năm 2022

Theo khoản 2 Điều 4 của Nghị định 34/2022, doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN.

c. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp tiền thuế đến ngày 30/12/2022

Theo khoản 3 Điều 4 của Nghị định 34/2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng (1), (2) và (3) nêu trên được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 chậm nhất là ngày 30/12/2022.

3. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất

a. Doanh nghiệp được gia hạn nộp 50% tiền thuê đất

Khoản 4 Điều 4 của Nghị định 34/2022 quy định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến 30/11/2022.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn (trừ nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) 

b. Thời hạn nộp Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Điều 5 của Nghị định 34/2022 quy định,  người nộp thuế trực tiếp kê khai và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau 30/9/2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Nguồn: GV Lawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published.