Hướng dẫn cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Nghị quyết 33/NQ-CP

Ngày 01/4/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công văn 2308/NHNN-TD triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, cụ thể là giao NHNN chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (“Chương trình 120.000 tỷ”) với hướng dẫn cụ thể như sau:

 1. Đối tượng vay vốn

Đối tượng vay vốn (sau đây gọi là khách hàng) là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố, bao gồm:

 • Khách hàng là chủ đầu tư đầu tư dự án; và
 • Khách hàng là người mua nhà ở tại dự án.

2. Về nguyên tắc cho vay

 • Khách hàng (bao gồm cả chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại dự án) phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.
 • Mỗi khách hàng là người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn 01 lần để mua 01 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, và mỗi dự án của chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn 01 lần.

3. Thời gian triển khai

Thời hạn giải ngân của Chương trình 120.000 tỷ đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

4. Thời gian ưu đãi

 • Đối với chủ đầu tư: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 03 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.
 • Đối với người mua nhà: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 05 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

5. Lãi suất cho vay trong thời giạn ưu đãi

 • Đối với chủ đầu tư: 8,7%/năm, áp dụng đến hết ngày 30/6/2023.
 • Đối với người mua nhà: 8,2%/năm, áp dụng đến hết ngày 30/6/2023.

Kể từ ngày 01/7/2023, định kỳ 06 tháng, NHNN thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình 120.000 tỷ.

6. Lãi suất cho vay khi hết thời gian ưu đãi

Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

7. Ngân hàng cho vay

 • Khẩn trương thực hiện Chương trình 120.000 tỷ từ ngày 01/04/2023.
 • Các ngân hàng thương mại khác khi tham gia Chương trình 120.000 tỷ thì cần thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 2308/NHNN-TD và có văn bản báo cáo NHNNtham gia Chương trình 120.000 tỷ (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Đồng thời, gửi văn bản đăng ký khai thác thông tin về Chương trình 120.000 tỷ cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.
Leave a Reply

Your email address will not be published.